PARTNER VŠECH POCTIVÝCH ZEMĚDĚLCŮ

Cíle RAK PA

Cíle RAK PA

Dovolte nám představit cíle, které si Regionální agrární komora Pardubického kraje stanovila.

1.       Ochrana zemědělské půdy

Je nejvyšší čas regulovat trh se zemědělskou půdou ve prospěch českých zemědělců. Vzhledem k narušeným vztahům k zemědělské půdě v naší zemi se může stát, že si postupně prodáme vlast pod nohama. Stejně tak je nutné udržet dědictví mnoha generací našich předků a tím je kvalitní orná půda.

2.       Zemědělské podpory

Chceme spravedlivé rozdělení zemědělských podpor ve prospěch skutečných zemědělců. S tímto úzce souvisí správně definovat aktivního zemědělce jako zemědělce, u kterého zemědělské podpory tvoří maximálně 75 % jeho zemědělských příjmů avšak bez dotací!

Kofinancování PRV z národních zdrojů tak jako je v Německu nebo Polsku, abychom zachovali naše zemědělství.  Dbát na rozdělování prostředků z PRV ve prospěch zemědělců a potravinářů a jejich zemědělské produkce.

3.        Podpora všech citlivých komodit

Jestliže nechceme vyrábět jen suroviny, které vyvezeme a chceme zachovat pestré české zemědělství, měla by být tato podpora srovnatelná například s Německem nebo Polskem, včetně podpor regionálních, národních a daňových.

4.       Zemědělské pojištění

Vzhledem k zjevným výkyvům počasí by opět měly být srovnatelné podpory, jako mají vyspělé evropské země. Fond těžko pojistitelných rizik by měl být samozřejmostí.

5.       Naše kvalitní potraviny pro naše obyvatele

Potraviny by měly být značené podle místa původu, ať víme, že jíme kvalitní české potraviny. Podporujeme tím své kraje a zaměstnanost, nikoliv dovozy potravin s nesrovnatelnou kvalitou jen proto, aby se cena tlačila dolů. Vůbec nejde o zákazníka, ale o obchodní politiku nadnárodních řetězců.

6.       Zvýšení prestiže našeho zemědělství

Chceme propagovat našeho zemědělce jako původce našich kvalitních potravin. Snažíme se přiblížit nové generaci obor zemědělství jako zajímavý sektor, který pracuje s přírodou a tvoří hodnoty spojené s velkou prosperitou. 

 

Všechny tyto cíle nechceme jen pro sebe, ale pro naši krajinu a naše občany, kteří si zaslouží projíždět upraveným a obhospodařovaným krajem. Stejně tak si zaslouží vlastní kvalitní potraviny, jako mají obyvatele Německa či Rakouska. 

Zpět


Webing.cz - webhosting, webdesign Infotip.cz - informaèní a vyhledávací server
Copyright © 2014 - 2020 RAK PA