PARTNER VŠECH POCTIVÝCH ZEMĚDĚLCŮ

Rok 2015 je rokem půdy

Orba v roce půdy

Byli jsme velmi rádi, a bylo nám ctí, že jsme mohli v našem zemědělském kraji uvítat Mistrovství republiky v orbě.

Vidíme ohromnou symboliku v tom, že právě v mezinárodním roce půdy se toto mistrovství koná právě u nás, v kraji hlubokých zemědělských tradic. V kraji, kde bratranci Veverkové vynalezli ruchadlo, v kraji, který má ve znaku koně, spojeného po staletí i s pluhem. V kraji s významnými zemědělci a i zemědělskými politiky, jakým byl například Josef Lux.

Půda v sobě nese něco zvláštního, a to práci a pot mnoho generací předků před námi, a je naší odpovědností ji dále zušlechťovat a zanechat v co nejlepším stavu našim potomkům. K tomu směřují i aktuální kroky Agrární komory České republiky. Snažíme se hledat kroky k tomu, aby se zmírnilo tempo nenávratného ubývání kvalitní zemědělské půdy zastavěním, často stavbami bez velkého přínosu pro naše národní hospodářství. Snažíme se legislativně změnit stav, kdy je půda skupována od vlastníků, kteří k ní mají historicky přetržený vztah, do rukou nových vlastníků, u kterých vztah k půdě je často pouze a jenom finanční. Domníváme se, že v zájmu budoucí obživy obyvatel a zachování kulturní krajiny, je důležité regulovat trh s půdou ve prospěch zemědělců, kteří na ní hospodaří. 

V neposlední řadě se snažíme, a to velmi intenzívně a důrazně o podporu živočišné produkce, mimo jiné, jako nenahraditelného dodavatele organické hmoty do půdy. Jedině taková půda může v našich podmínkách plně zastávat svoje funkce. Tím je, kromě udržení úrodnosti pro obživu obyvatel této země, i zadržování vody v krajině a vyrovnávání tak výkyvů počasí v době častého extrémního sucha a srážek. Ze strany Agrární komory České republiky podporujeme zlepšení podmínek pro zachování kvalitní půdy pro budoucí generace. Zároveň si uvědomujeme, jak důležité je i v době moderní techniky, lidsky kvalitní zacházení s půdou, ke kterému každoročně přispívá i Mistrovství republiky v orbě. Jsme přesvědčeni, že tomu tak bylo i v letošním roce v našem kraji.

Ing. Leoš Říha

předseda Regionální agrární komory Pardubického kraje  

víceprezident Agrární komory České republiky

Zpět


Webing.cz - webhosting, webdesign Infotip.cz - informaèní a vyhledávací server
Copyright © 2014 - 2020 RAK PA