PARTNER VŠECH POCTIVÝCH ZEMĚDĚLCŮ

Témeř sklizená úroda

Dožínky – aneb zamyšlení nad dosavadním průběhem letošního zemědělcova roku

 

Zemědělství je úchvatný obor, ve kterém má vzdělaný člověk jedinečnou možnost spojovat poslední novinky vědy a techniky s tradicemi a pochopením zákonitostí přírody. To vše navíc s cílem vytvářet základ obživy spoluobčanů a udržování naší krajiny. Mnohé z toho zemědělcova poslání bylo k vidění na Krajských dožínkách v Pardubicích. Na dožínkách se oslavuje úroda, vyhodnocují nejlepší pěstitelé a ochutnává koncovka veškerého snažení tj. potraviny od nejlepších místních producentů vyhodnocených v soutěži MLS Pardubického kraje.

Letošní zemědělcův rok je poznamenán mimořádným počtem tropických dnů, nedostatkem srážek a velkým suchem. Výnosy obilovin jsou přesto u převažující ozimé pšenice stejně tak dobré jako v minulém roce. Poněkud horší je to u ozimé řepky, kdy výnos 3,5 t/ha je nižší než loňské 4 t/ha, ale stále je nadprůměrný.

Více suchem jsou postiženy plodiny, kde sklizeň probíhá nebo nás ještě čeká, a to zejména brambory, kukuřice, cukrová řepa. U těchto plodin je meziroční propad výnosů min. 30%, což bude na trhu už znát. Nesmíme však zapomínat, že naše země je tradičně také zemí pícnin, ať na orné půdě tj. jetelů, vojtěšek, či jejich směsí s travními druhy, tak i zemí luk a pastvin. A právě tam je letos problém, na který nesmíme zapomínat. Vlivem sucha je totiž propad sklizně u těchto pícnin zhruba padesátiprocentní. To je velmi nebezpečné pro další vývoj našeho zemědělství, protože na straně jedné chovatelům skotu hrozí nedostatek krmiv, a na straně druhé jsou demotivováni velmi nízkou, podnákladovou cenou mléka. Nízká cena, je produkt mimo jiné „sladění“ dvou opatření na EU úrovni, tj. ukončení mléčných kvót a dopadu Ruského embarga. Pro naši zemi, kde stav skotu na 1 ha je menší než poloviční, oproti Německu a Rakousku, je velmi důležité nepřipustit, aby docházelo k dalšímu snižování chovu skotu.   

To vůbec není jen zemědělská otázka, ale je to otázka všech obyvatel naší země. Souvisí s tím stále ještě, a to zejména u dojného skotu zaměstnanost na venkově, a i v potravinářských provozech. Souvisí s tím, ale i určitá míra potravinové samostatnosti naší země. Každý den se přesvědčujeme, jak je svět sice globalizován, ale zároveň křehký vůči otřesům klimatickým, politickým a jiným. V takovém světě si každý hospodářsky vyspělý stát v zájmu svých obyvatel hájí své potravináře i zemědělce, protože ne vždy jde vše dovézt. Když nejde dovézt máslo, sýr, jogurt, třeba i proto, že sucho je delší než jeden rok, pak najednou už bude pozdě obnovovat chovy skotu a zachraňovat potravinářský průmysl, pak nám nepomůže, že jsme vývozci obilí, elektřiny, automobilů apod. Z těchto vyjmenovaných důvodů je potřeba, pro každého našeho obyvatele, tento velmi citlivý a momentálně ohrožený sektor podporovat, stejně jako v okolních zemích.  Musím připomenout i další velký význam chovu skotu, a to je přínos organické hmoty do půdy, a tím udržování její, nejen úrodnosti, ale i schopnosti zadržovat vodu - což je význam, na střeše Evropy, také velmi významný.

Potraviny a půda jsou totiž hodnoty, ke kterým je nutné přistupovat nejen z hlediska ceny, ale také z hlediska úcty k našim předkům a národní potravinové soběstačnosti, pro naše potomky. Pamatujme na to prosím, půdu neprodávejme, a když už, tak místním osvědčeným zemědělcům. Potraviny hledejme nejen podle ceny, ale zejména podle kvality a českého původu (vodítkem může být např. na potravině vlajka ČR, s větou garantován Potravinářskou komorou ČR). Tak může každý občan této země, pomoci nejen zemědělcům, ale zejména sám sobě a svým dětem. I to je vzkaz z povedených Krajských dožínek v Pardubicích minulý víkend.   

Zpět


Webing.cz - webhosting, webdesign Infotip.cz - informaèní a vyhledávací server
Copyright © 2014 - 2020 RAK PA