PARTNER VŠECH POCTIVÝCH ZEMĚDĚLCŮ

O nás


Regionální agrární komora Pardubického kraje používá oficiální zkratku RAK PA a je právnická osoba. Jsme zájmové, nepolitické a nezávislé sdružení.


Členy jsou čtyři okresní agrární komory. Jedná se o tyto okresy: Pardubice, Chrudim, Ústí nad Orlicí a Svitavy, které sdružují významné podnikatele v zemědělství a potravinářství v Pardubickém kraji.


Naším cílem je zastupovat, koordinovat, prosazovat a hájit zájmy členů RAK PA. Rozvíjet podmínky pro podnikání regionálních podnikatelských subjektů Pardubického kraje v ČR i v zahraničí. Spolupracovat úzce s AK ČR, jako s rozhodující nevládní agrární organizací v ČR, v zájmu členů RAK PA. Spolupracovat se státními, krajskými a podnikatelskými subjekty, příslušnými orgány a institucemi na rozvoji podnikání v kraji. Podporovat rozvoj odborného školství, spolupráce se školskými úřady, úřady práce a vzdělávacími institucemi. Vykonávat vlastní hospodářskou činnost. Navazovat a rozvíjet styky s komorami a podobnými institucemi v zahraničí, spolupracovat s podnikatelskými svazy a sdruženími krajskými i republikovými. Zemědělci, členové AK, mají možnost snadnější orientace ve stavu zemědělských podpor a mají příležitost členstvím v nejsilnější zemědělské organizaci, ovlivnit jejich budoucí nastavení. Regionální agrární komora Pardubického kraje se v zájmu svých členů snaží ovlivňovat vývoj agrární politiky napříč politickými stranami.

Webing.cz - webhosting, webdesign Infotip.cz - informaèní a vyhledávací server
Copyright © 2014 - 2018 RAK PA