PARTNER VŠECH POCTIVÝCH ZEMĚDĚLCŮ

Co jsme realizovali/realizujeme:

 • V minulosti pořádala RAK PA Selské trhy v Pardubicích.
 • V letech minulých jsme spolupracovali s Českou společností rostlinolékařskou – semináře.
 • V roce 2012 stála RAK PA u podpisu Memoranda o spolupráci mezi AK ČR a Pardubickým krajem.
 • V roce 2013 jsme vypracovali podklady o stavu zemědělství a o problémech v zemědělství pro Senátorský klub i pro hejtmana v našem kraji.
 • Spolupodíleli jsme se na zpracování Monitorovací zprávy Programu rozvoje Pardubického kraje za rok 2012.
 • Podílíme se na organizaci různých akcí, ať už odborně zaměřených, či kulturních. Mezi ty nejvýznamnější patří Dožínky – Den zemědělců, potravinářů a venkova Pardubického kraje, koncert Agrární komory v Želivě, společenská – marketingová fóra, Apetit festival, Koně v akci, výstavy zájmových skupin aj.
 • Intenzívně spolupracujeme s Pardubickým krajem na praktickém naplnění Memoranda o spolupráci ve prospěch zemědělců, potravinářů, venkova a tím i všech obyvatel našeho kraje.
 • Spolupracujeme s Pardubickým krajem a Koalicí nevládních organizací na výzkumném projektu.
 • Spolupracujeme s Regionální agrární komorou v Hradci Králové.
 • V letošním roce jsme několikrát připomínkovali materiály k SZP po roce 2014, především definici tzv. aktivního zemědělce, ale i v otázkách ozelenění, podpory přežvýkavců, zemědělského pojištění, ochrany zemědělského půdního fondu aj..  
 • 25. 9. 2014 byli zástupci RAK PA přítomni návštěvy ministra zemědělství v Pardubickém kraji pana Mariána Jurečky. Měli jsme tak možnost tlumočit problémy, které zemědělce tíží. Připomněli jsme panu ministrovi, že Pardubický kraj je i kolébkou bratranců Veverkových a předali mu repliku ruchadla, které vyhotovila Střední průmyslová škola stavební Pardubice.
 • V roce 2014 jsme pořádali seminář na téma „Moderní metody řízení zemědělských podniků“.
 
 
 
 
03.09.2019Polní den kukuřice a zemědělská technika 3.9.2019
Kukuřice Pioneer, stroje Claas, dotace, eroze, novinky, hybridy, stanovení nutričních parametrů a silážní zralosti v mobilní laboratoři a polní přehlídka.
28.02.2019Den otevřených dveří - zemědělská technika, sucho aj.
Zemědělská technika Class, sucho, interchucho - prof. Žalud a mnohem víc jste mohli vidět, poslechnout dne 21.2.2019 v Šedivci.
15.02.2019První letošní seminář věnovaný pěstování pícnin, trávo semenných porostů a kukuřici
Nové prostory, dvě obrazovky, zajímaví mluvčí a nové informace. To vše jste si mohli odnést, pokud jste seminář navštívili dne 16.1.2019
05.12.2018Manažerské fórum zemědělců Pardubického a Královéhradeckého kraje 27.11.2018
Zemědělství za 100.let republiky a jeho budoucnost. Rostlinná výroby, živočišná výroba, mechanizace, společná zemědělské podpory - to byla hlavní témata jednotlivých přednášek. Poté následovala společenská část.
25.06.2018Mls Pardubického kraje 2018
55 oceněných výrobků ze 117 od 35 výrobců z našeho kraje. Podívejte se na to, jak probíhalo hodnocení odbornou porotou a kteří letos uspěli.
01.06.2018Dotace na zmírnění škod způsobených suchem
Sucho v roce 2017 a odškodnění. Zásady č.j.: 20349/2018-MZE-17221
24.05.2018Polní den věnovaný řepce, trávám a technice
Technika, kapacity v oboru, odrůdy, přehlídky, vedení VÚMOP, dobré jídlo a vůbec pěkný den. Tak by se dal heslovitě popsat dnešní den.
18.05.2018Tradiční zemědělská akce v Mžanech 2018
Přehlídka zvířat, dobré jídlo a pití, významní hosté. Nic z toho nechybělo na zemědělském dni v Mžanech.
15.05.2018Tak nám zabili Ferdinanda
Celníci zavřeli obchod na vesnici. Jistě, pro ty, kteří dojíždí denně do města za prací to nic neznamená, nakoupí si tam. Co ale ti, kteří tu možnost nemají? Proč nedotujeme raději krám než dětské hřiště, na kterém si často stejně nikdo nehraje?
30.04.2018Narovinu
Řečeno přímo a jasně ing. Leošem Říhou.
17.04.2018Setkání zemědělců s europoslancem T. Zdechovským
Rozšířené představenstvo Regionální agrární komory Pardubického kraje pozvalo i europoslance Tomáše Zdechovského a tajemníka AK ČR Jana Doležala. Informoval o tom minulý týden i Zemědělec.
09.04.2018Mléko trh - netrh
Článek viceprezidenta Ing. Leoše Říhy a téma mléko.
25.03.2018České země produkovaly zhruba 90% cukru v celém Rakousko-Uhersku
Začalo to mléčnými kvótami a následovaly ty cukerné. Ukončení kvót v posledních deseti letech bylo pro naše zemědělství i potravinářství jednou z největších změn.
06.03.2018DeLaval
22.02.2018Seminář: Návratnost investic v zemědělství proběhl 15.2.2018
Návratnost investic do zemědělské techniky a jejich financování. Na semináři v Českých Libchavách přednášeli odborníci z PGRLF, MZe, Mendelovi zemědělské univerzity v Brně nebo Sberbank.
22.02.2018Seminář na téma Ekonomika zemědělských komodit a podniků v evropském srovnání je za námi
Srovnání výnosů, kdo jsou největší hráči na trhu v rámci EU, šetření FAND aj.
09.02.2018Čerstvé, fit, bio PROSTĚ NEJ
Často ve snaze mít to nejlepší dostaneme něco s čím nepočítáme. Díky vlastní neznalosti odsuzujeme a viníme někoho jiného.
01.02.2018Zima, nemoci a antibiotika
Antibiotika jako lék i jako škodlivá látka. Antibiotika v mase hospodářských zvířat?
10.01.2018Seminář k pěstování kukuřice a trávo semenných porostů
Kukuřice, trávy, jetele, obnova porostů, technika, dotace, to vše si včera vyslechlo 85 účastníků semináře v Šedivci dne 9. 1. 2018.
14.11.2017Konference Přesné zemědělství v praxi 10.11.2017 Liblice
Přesné zemědělství v praxi a budoucnost českého zemědělství z pohledu AK ČR.
03.11.2017Národní konference Venkov 2017
Národní konference Venkov 2017 v Dřítči. Starostové, MAS, lesy, zemědělci, muzea, Mze a jiní mají společný náš zájem a starost o náš venkov.
25.10.2017Pimprlové divadlo aneb tečka za máslem
Přečetla jsem si říjnový článek na internetu s názvem „Tečka za máslem.“ No a pimprlové divadlo mě napadlo jako první, a proto i ten název.
23.10.2017Greening a použití přípravků na ochranu rostlin
Často nejsou věci černobílé tak, jak se prezentují. Zákaz používání pesticidů..
19.10.20175 kolo PRV podzim 2017
Tradičně velký zájem vzbudil tento seminář. Přijelo 90 zemědělců. Pracovníci SZIF se snažili upozornit na časté chyby, aby letošní průběh podání žádostí byl bez problémů.
19.10.2017Orba - krajské kolo v Rybitví
Těžko si lze představit lepší místo pro soutěž v orbě než u bratranců Veverkových.
13.10.2017Krajské dožínky 24. 9. 2017
Potrápilo nás počasí, přesto lidé na Pernštýnské náměstí přišli a bavili se. Více fotek najdete také ve fotogalerii.
13.10.2017Seminář Počasí, pojištění, PGRLF
Meteoroložka a moderátorka RNDr. Taťána Míková je nejen odbornice ve svém oboru, ale je i velmi příjemná žena. Hodina přednášky utekla jako voda. Tématicky navázal další odborník a řeč byla o suchu. Pojišťovny představily své novinky a na závěr padla čísla od předsedy představenstva PGRLF.
27.07.2017Sexy kráva
Je kráva a je sexy. Ne, žádný bulvár a urážky, ale líčení vemene a tupírování jak jinak než ocasů.
19.07.2017Ekologie nebo ekonomie
Dnes píší všichni o všem a tvoří tak názor veřejnosti. Že to ve skutečnosti bývá jinak, trochu tušíme asi všichni...
17.07.2017Podhory - podpory
Jak se hospodaří na horách? Nestačí jen dobytek vyhnat na pastvu, je to mnohem složitější. Dostávají zemědělci v těchto oblastech dostačující podporu?
04.07.2017Mýty z médií a fakta ze stájí o trhu s mlékem
Jsou informace a "informace". Jaká byla vlastně skutečná pomoc v době mléčné krize?
03.07.2017Greening
Nahradí hrách soja? Bavíme se o ekologii nebo ekonomii? Budou "ekoteroristé" novým pojmem?
18.06.2017Prima Bosch Fresh Festival 2017 Pardubice
Dvoudenní víkendová akce pro milovníky jídla a pití. Soutěží zde restaurace z okolí a prodávají všichni všechno. Ochutnat jste mohli třeba pavouka, velblouda, krupičnou kaší ze zkumavky, ale i typické dobroty z našeho regionu od výrobců účastnících se soutěže Mls Pardubického kraje.
16.06.2017Naše pole v Nabočanech 2017
Přehlídka pokusů, technika, univerzity, střední školy, státní firmy - SZIF, ÚKZUZ, spolky, firmy dodávající do zemědělství, další a další.
08.06.2017Orlický pohár 30.5.2017
Kategorie plemenic z programu CZ ČESTR.
06.06.2017Jednání se zástupci katolické církve
Schůzka byla dlouho plánovaná a předmětem diskuze byly především pachtovní smlouvy.
26.05.2017Jednání AK ČR se zemědělským výborem PSP ČR
Jednání sice proběhlo 19.4. 2017, přesto Vás chceme informovat, co vše bylo diskutováno. Jednání se účastnil Ing. Leoš Říha.
23.05.2017Polní den věnovaný řepce, trávě, jetelu a technice
Tradiční polní den s bohatým programem. Vystoupili Ing. Martin Volf, Ing. František Smítal, Ing. Pavel Zimčík, Ing. Oldřich Dostál, Ing. Ivan Houdek, Ing. Leoš Říha, Ing. Petr Kosek a Ing. Martin Hajzler.
22.05.2017Potravinářská soutěž MLS Pardubického kraje
Rádi mlsáte? Upřednostňujete dobroty s jasným původem? Potrpíte si na krajové potraviny? Tak Mls Pardubického kraje bude něco právě pro vás!
22.05.2017ANIMAL TECH
Obecně shrnována jako výstava zvířat, největší v ČR. Nejen to, ale i výstava myslivosti, koně, včely, biomasa a život v krajině.
26.04.2017Ode zdi ke zdi aneb polidšťování zvířat
Termíny těhotná kráva, čumáček místo mulce a jiné názvosloví vychází v mediích jak na běžícím pásu. Nedávno vyšel článek "Utrpení českých krav", jak jinak, vysoce "odborný".
21.04.2017Upozornění - Příjmy a výnosy 2016
Dotazů k prokázání podmínek aktivního zemědělce přibývá. Jak eliminovat své chyby se dočtete níže.
12.04.2017Včely a zemědělství
Dnešní seminář v Nasavrkách byl velmi zajímavým a netradičním spojením mezi zemědělci a včelaři. Měli jsme možnost vzájemně nahlédnout pod pokličku problematiky každého z nich.
10.04.2017Seminář Dotační možnosti 2017 v Tuněchodech
Informace k dotacím přednáší oblíbená lektora Ing. Jitka Tvrzníková.
29.03.2017Dotační možnosti 2017 - jednotná žádost
Nové informace k agroenvironmentálněklimatickým opatřením, LFA, ekologické zemědělství, welfare zvířat, přímé platby, NATURA 2000, cross compliance, správná zemědělská praxe. To vše bude přednášet Ing. Jitka Tvrzníková.
27.03.2017Seminář PRV
Váhali jsme, zda organizovat seminář k jarnímu 4. kolu PRV. Možnosti jsou v tomto kole přeci jen jiné, než budou na podzim. Zájemci z řad zemědělců i nečlenů AK ČR přesto přijeli a poslechli si obecné podmínky pro jednotlivé operace, které přednesly pracovnice MZe. Postup administrace žádostí nastínila pracovnice SZIF. Jsme rádi, že za námi přijeli zástupci MZe až z daleké Prahy a vážíme si toho. Přesto bychom byli moc rádi, kdyby bylo poukázáno více na věci praktické s „vypíchnutím“ tohoto důležitého. Velmi pěkně navázali naši hosté z řad bank a poradců, kteří to spojili se svou praxí.
22.03.2017Seminář na téma půda
Precizní zemědělství, roboti, podpůrné látky na aktivitu půd a mnohé další. Úžasní a úspěšní mluvčí.
17.03.2017Volební XXV. sněm AK ČR dne 16. 3. 2017
Dne 16.3.2017 byl na volebním XXV. sněmu AK ČR v Olomouci znovu zvolen na viceprezidenta sněmovny všeobecné Ing. Leoš Říha. Gratulujeme!
14.03.2017"Druhý mléčný balíček"
Splnění závazku - "Druhý mléčný balíček".
20.02.2017Je zdravé pít mléko?
Není snad více rozporů ohledně konzumace mléka.
14.02.2017Setkání s hejtmanem Pardubického kraje
Setkání na Pardubickém kraji přineslo zajímavou debatu napříč organizacemi různých oborů, se kterými také souvisíme.
08.02.2017Přednášky na téma včelařství
SOUV Nasavrky připravuje po celý rok odborné akce. Jste srdečně zváni!
07.02.2017Pravá prasata - podčeleď ve věděcké klasifikaci prasete domácího
Prase domácí už v domácích chovech vídáme ojediněle, co hůř, ojedinělé se stává i ve velkochovech.
26.01.2017Zelená nafta na stránkách MZe
Uveřejněné dokumenty na webových stránkách
24.01.2017Zelená nafta
Žádat o vratku spotřební daně za pohonné hmoty bude možné už od 1. 3. 2017. Stále ale nic moc nevíme...
11.01.2017První odborná akce roku 2017 na téma kukuřice a trávy je za námi
Více než 60 účastníků neodradilo počasí a téměř celý den se věnovali problematice pěstování kukuřic a trav. Nezapomněli jsme ani na témata přímo neoddělitelná - dotační programy a protierozní opatření. Zkrátka program byl pestrý.
04.01.2017Marketingové forum Ostřešany
Ekonomicko-marketingové forum v Ostřešanech byla vydařená akce. Výběr tématu ekonomie byl obsazen kvalitními mluvčími z tohoto oboru. Hojná účast nás velmi potěšila, někteří přijeli opravdu z velké dálky. Navazující společenská část, při které jsme se bavili byla pestrá. Rozesmáli baviči, které jsme sledovali s koktejly v ruce. Zatančit jste si mohli na hudbu od let 1930 do současnosti. Těšíme se na další akci.
04.01.2017Platba na snížení produkce mléka
Informace pro producenty mléka, kteří požádali o zařazení do tohoto opatření.
27.11.2016Nabízíme práci
Servisní technik a další místo nabízíme prodejci zemědělské techniky. Více v příloze.
21.11.2016Greening a pesticidy
Omezení pesticidů má i svá úskalí. Článek Ing. Říhy k této problematice si můžete nyní přečíst.
14.11.2016Aktuální informace - citlivé komodity
Vybrané citlivé komodity v našem kraji a jejich sazby.
03.11.2016Video z Dožínek
Na vlastní oči se můžete přesvědčit, jak hezky bylo na letošních dožínkách v Pardubicích.
26.10.2016Předražené máslo
Je předražené, když je vstupní surovina mléko tak levná? Zemědělci prodávají mléko pod výrobními náklady, stále pod 7 Kč/litr. V sousedním Polsku už mají ceny okolo 8 Kč/litr. Přesto české máslo seženete okolo 40 korun, to levné je buďto z Polska, nebo odjinud.
17.10.2016Jaké byly letošní dožínky?
Podívejte se na fotky, pochopíte vše. Krásné, tradiční, početné, hravé, živé, temperamentní, oceněné, pro děti i dospělé, chutné, důstojné, odpočinkové, ukázkové...
17.10.2016Jak probíhal Polní den na kukuřici
Stravitelnost, kořenový systém, olistění palic, mrazuvzdornost, potřeby hnojení a spousty jiného.
30.09.2016Den otevřených dveří na zemědělské škole v Chrudimi
Tradiční akce doplněná výstavou květin, ovoce, zvířat. Všichni jste zváni!
16.09.2016Polní den věnovaný kukuřicím
Přehlídka s hodnocení jednotlivých odrůd kukuřic bude dne 21.9.2016 v Šedivci.
08.09.2016Krajské dožínky v Pardubicích 25.9.2016
Nedělní akce o zemědělství pro všechny. Dovolujeme si pozvat všechny příznivce na Pernštýnské náměstí poslední zářijovou neděli. Podrobný program je uveden níže. Akce je spojena s řemesly a přehlídkou škol na zámku. Svézt se můžete koňskými povozy z jedné akce na druhou.
05.09.2016Bramborové výrobky bez brambor?
Čtěte důkladně etikety na výrobcích. Je to pro vaše dobro.
29.08.2016Fond těžko pojistitelných rizik
Dlouho zemědělci volali po tom, aby vznikl Fond těžko pojistitelných rizik. V zemích okolo funguje. U nás je na spadnutí a to je dobře. Názor Ing. Leoše Říhy, zemědělce praktika, si můžete přečíst právě zde.
18.08.2016Program rozvoje venkova - dotace
Další kolo investičních dotací se chystá na podzim 2016. Více se dozvíte na našem semináři.
02.08.2016Návrh zákona o nakládání se zemědělskými pozemky
Pro informaci zveřejňujeme poslední verzi návrhu zákona. Rozhodně není definitivní. Existuje ještě řada připomínek z jiných organizací, které ještě budou zapracovány.
29.07.2016Ztráta chovatelů dojného skotu za letošní rok bude více než 5 miliard korun
Dotace, balíčky pomoci aj. Čteme kolik toho zemědělci dostávají. Je to ale skutečně tak? Přečtěte si článek zemědělce, který při současných výkupních cenách mléka denně prodělává.
26.07.2016Konec českého zemědělství?
Pokřivená situace v zemědělství u nás komplikuje život skutečným aktivním zemědělcům. Je důležité, aby byla veřejnost informována. Můžete si přečíst článek paní Jitky Janečkové ze ZS ČR územní organizace Pardubice.
20.07.2016Kolik českých potravin je v obchodních řetězcích?
Jak dopadly výsledky kontrolních nákupů, které jsme provedli v Chrudimi se dočtete níže.
28.06.2016Pozvánka na výstavu květin
Exotické jednodenní krásky jménem denivky. Květ vydrží pouze jeden den. Naštěstí výstava trvá mnohem déle, ale stejně spěchejte, než odkvetou.
20.06.2016Celostátní přehlídka odrůd
Jaké bylo letos Naše pole v Nabočanech? Zase větší a co vše jste mohli vidět? Koukněte na kratičké video.
06.06.2016Ruchadlo
Předchůdce pluhu typický tolik pro Pardubický kraj. Jste srdečně zvaní na srpnovou akci na Pardubicku.
01.06.2016NAŠE POLE NABOČANY
Celostátní přehlídka odrůd zemědělských plodin, zemědělská technika a spousta dalšího na Vás čeká již příští týden ve čtvrtek a v pátek. Slavnostní zahájení bude 9.6.2016 v 9:30 u hlavní tribuny. Situační plánek jiných vystavovatelů a zvýrazněný stánek RAK PA naleznete v příloze.
27.05.2016Polní den řepka a trávy
Počasí snad bylo objednané. Déšť nás z pole vyhnal až před posledními ukázkami založených pokusů. Účast byla hojná a každý si snad odnesl informace, které potřeboval.
25.05.2016Sucho a zemědělství
Odškodnění za sucho, požární ochrana při žních, optimalizace při sklízení - utužení půd a vodní režim v půdě. Vše se dozvíte v Pardubicích dne 31.5.2016.
13.05.2016Dny řepky
Pole se nám žlutí a ještě víc se dozvíte na konkrétním poli na Ústeckoorlicku dne 24. 5. 2016!
13.05.2016Orlický pohár
Významný den pro chovatele červenostrakatého skotu, kterého se zůčastní i samotný ministr zemědělství Marian Jurečka.
13.05.2016Polní den Svitavsko
Další nabídka určená agronomům a šéfům podniků, které zajímají výsledky pokusů.
09.05.2016Polní den
Chcete se víc dozvědět o objemných krmivech a jejich konzervaci? Zajímají vás trávy, jeteloviny, pícniny? Přijeď te se podívat na polní dne 17. 5. 2016.
04.05.2016Požadavky mimořádného představenstva na řešení hluboké krize v živočišné výrobě
Dlouhodobá krize v živočišné výrobě v ČR se stále neřeší. AK ČR vznesla požadavky na její řešení.
03.05.2016Odborné kurzy o zemědělství
Kurz pro výkon obecných zemědělských činností a kurzy odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin. Pokud máte zájem, přihlašte se už nyní - kontakt v textu.
02.05.2016Zlatá včela
Celostátní kolo včelařské soutěže pro děti a mládež Zlatá včela. V letošním roce tato akce proběhne v době od 20. – 22. 5. 2016 v SOUV Nasavrky.
21.04.2016Seminář k 2. kolu dotací z PRV
Dnes proběhl seminář v Ústí nad Orlicí.
19.04.2016Školení k dotacím 2.kolo PRV
Ing. Tabery řekne podrobnosti k titulům mladý zemědělec, agroturistika, obnovitelné zdroje, nové výrobky aj. Už tento čtvrtek v Ústí nad Orlicí!
18.04.2016Seminář v Tuněchodech se povedl
T0měř dvě stovky zemědělců se přijelo informovat o novinkách v dotacích. Ing. Vrháň byl opět skvělý a pozornost udržel až do konce.
23.03.2016Pozvánka na seminář
Potřebujete se více dozvědět o dotacích? Jak se bude podávat žádost? Přijďte na seminář 12. 4. 2016. Co vše se dozvíte, je uvedeno v pozvánce.
16.03.2016Zabijáci 21. století III.
Pokračujeme v miniseriálu o zabijácích. Zatracovaná bílá mouka. Je to skutečně další bílý jed nebo cenná surovina? Není to jen další módní výstřelek nejíst lepek, i když jsme zdraví?
09.03.2016Prasata mají svůj pomník
Boom prasete přeštického..Nosorožci už se zachránit ve volné přírodě nedají. Jak to všechno souvisí? Byli jsme na přednášce RNDr. Evžena Kůse na téma: „ZOO v 21. století - záchrana zvířat divokých i hospodářských.“
07.03.2016České cechovní normy
Médii hýbe zpráva o cechovních normách. Mají být zárukou kvalitních českých potraviny.
07.03.2016AK ČR hledá cestu jak zemědělcům pomoci
Minulý týden se konala Komoditní rada pro mléko v Žehuni. Výhledově situace mléka a jeho ceny na našem trhu nevypadá vůbec optimisticky.
04.03.2016Strategie zemědělství do roku 2030
Je důležité koukat dopředu a plánovat. Často se nám totiž stane, že jsme překvapeni tím, jaká jsou pravidla. Když je chceme změnit, slýcháme, už je pozdě. Proto nesmíme zaspat další plánovací období.
26.02.2016Pozvánka na seminář
Odborný seminář o moderním zemědělství. Roboti už nejsou sci-fi a to ani v zemědělství..dozvíte se o novinkách GPS, optimalizace jízd a mnoho dalšího.
15.02.2016Pozvánka na den se zemědělskou technikou
Technika značek CLAAS, VÄDERSTAD a KVERNELAND bude k vidění i vyzkoušení. Bude se i soutěžit! Srdečně Vás zveme dne 25.2.2016 do Šedivce.
08.02.2016Přednáška na téma ohrožená zvířata
Pozvánka na přednášku na téma: „ZOO v 21. století - záchrana zvířat divokých i hospodářských.“ Každého určitě napadají jako první sloni a nosorožci, ale ohrožených druhů je mnohem víc. Přednášející RNDr. Evžen Kůs je dlouholetým pracovníkem ZOO Praha. Aktivně se podílí na návratu koně Převalského do volné přírody. Právě on nám bude vyprávět o sobotním dopoledni zajímavosti z živočišné říše.
01.02.2016Zákon o půdě
Novela zákona o půdě. Co člověk to výklad.
26.01.2016Rozhovor s místopředsedkyní Senátu Miluší Horskou
Zajímá Vás vztah k Parudubického kraji, zemědělcům a potravinám paní Miluše Horské? Přečtete si rozhovor s ní.
18.01.2016Novela veterinárního zákona
Stanovisko Unie chovatelů si můžete přečíst zde.
14.01.2016Strategie v zemědělství do roku 2030
Přečtěte si komentář viceprezidenta ing. Leoše Říhy.
07.01.2016Umíte vařit bezpečně II.?
Pokračujeme druhým a posledním dílem cyklu o vaření.
05.01.2016Umíte vařit bezpečně?
Určitě si všichni myslíme, že ano. Týká se to však hygieny v kuchyni, bezpečné teploty pokrmů, oddělování potravin, vaření a ohřívaní. Něco Vás určitě překvapí.
27.12.2015Rozhovor s ředitelkou odboru bezpečnosti potravin
Ing. Jitka Götzová je ředitelkou odboru bezpečnosti potravin ministerstva zemědělství. Zajímá Vás kd enakupuje, jaký vztah má k Pardubickéhmu kraji nebo jak připravuje rodinou oblíbený pokrm? Čtěte dál. Recept bude na kapra po alsasku!
20.12.2015Pozvánka na seminář kukuřice, trávy
Vánoce přede dveřmi, ale už na Nový rok máme naplánovaný nový seminář!
10.12.2015Mls Pardubického kraje a Krajské dožínky ve videu
Chcete vidět jak celá akce probíhala na vlastní oči?
30.11.2015Zabijáci III. - alternativní sladidla
Trochu zdravější formy cukru nebo ve výsledků škodí alternativní náhrady bílého cukru ještě vic?
27.11.2015Historicky první tištěný zpravodaj RAK PA a úvodní slovo ing. Říhy
Vydali jsme první tištěný materiál v omezeném počtu. Pro ty, kteří se k němu nedostanou, uvádím alespoň rekapitulaci roku 2015 z činnosti RAK PA v úvodním slově ing. Leoše Říhy.
27.11.2015Marketingové fórum ve Smiřicích
Každoroční marketingové fórum, které je letos na Královehradecku ve Smiřicích se blíží. Program najdete níže.
18.11.2015Kukuřičný polní den
Letošní sucho se velmi podepsalo na porostech kukuřic jak těch určených pro silář, tak těch zrnových. V podhorách na tom byly lépe, alespoň co vzhledu porostů. Polní den se vydařil.
18.11.2015Seminář PRV
Zajímavý lektoři, zajímavé téma. Oboje přilákalo opravdu velký počet účastníků semináře.
11.11.2015Zabijáci 21.století II.
Bílý jed. Sladká daň? Myšleno doopravdy i s nadsázkou. Dnes si povíme o cukru.
05.11.2015Počasí, pojištění, PGRLF
Seminář se opravdu povedl. Kdo se neúčastnil, může jen litovat.
03.11.2015Zabijáci 21. století
Malý seriál a bílých vrazích. Mrtvice, infarkt, osteoporoza, obezita. Ke všemu nám může pomoct třeba sůl, o které si dnes řekneme.
02.11.2015Seminář pojištění, počasí, PGRLF
Kvalitní lektoři, o kterých si můžete něco málo přečíst. Seminář je už tento týden 5. 11. 2015!
01.11.2015Pozvánka Mykotoxiny
Mykotoxiny a jejich vliv na zdraví člověka, zvířat. Mykotoxíny v obilovinách, rybách a jiné. Více se dozvíte z pozvánky.
26.10.2015Uzeniny jsou jed
Dnes vyšla zpráva WHO, že uzeniny jsou stejné jako cigarety a způsobují rakovinu. O kvalitě potravin a jejich konzumaci více v článku.
26.10.2015Konference
Odborná konference firmy VVS Verměřovice s.r.o., jako vždy "nacpaná" opravdu kvalitními tématy a mluvčími.
20.10.2015Seminář PGRLF, pojištění a počasí
Novinky v pojištění, dotacích, ale i něco málo o počasí.
16.10.2015Mistrovství republiky v orbě
Mistrovství proběhlo v Pardubickém kraji v Dolním Újezdě minulou sobotu. V hlavní kategorii dvouradličných pluhů vítězství obhájil stejně jako v letech minulých Václav Milík.
09.10.2015Odpoveď ministra zemědělství na požadavky AK ČR
AK ČR předala požadavky ministru zemědělství Marianovi Juřečkovi na základě představenstva AK ČR v Českých Budějovicích na Zemi živitelce. Jak odpověděl pan ministr si přečtěte. Termín byl 30.9.2015....
05.10.2015Víte co jíte?
Víte jak správně nakupovat? Znáte pravidla uskladňování potravin? Postupujete správně při vaření? Myslíte si, že opravdu ano? Zajímá vás seznam závadných potravin?
01.10.2015Mezinárodní den kávy
Na začátku všeho jsou semena kávovníku. Z nich pak mletá káva a mnoho způsobů úprav, jak komu chutná.
01.10.2015Průzkum sucho
OAK Ustí nad Orlicí vytvořilo kratičký dotazník. Kdo máte zájem, napište nám na: info@rakpa.cz, pošleme Vám tabulku k vyplnění. Prvotní podklady slouží k možným dotacím a my budeme rádi informováni o aktuálním stavu.
01.10.2015Dožínky se povedly
Doufáme, že to tak viděli i Ti, kdo se přišli na náměstí podívat. Samozřejmě na vavřínech neusneme a už vymýšlíme program na rok 2016. Napsala Vanda Rektorisová
30.09.2015Potenciál českého zemědělství
Umíme využít vlastní potenciál? Co nevyrobíme, to si dovezeme? O úbytku půdy a jiném si můžete přečít v článku Dany Večeřové, který vyšel v novinách.
29.09.2015Mistrovství republiky v orbě
Pozvánka - plakát co vše uvidíte na mistrovství republiky v orbě v Dolním Újezdu. V zápřahu uvidíte nejen techniku třeba tu historickou, ale i koně.
23.09.2015Kraské dožínky v Pardubicích 20.9.2015
Druhý ročník Krajských dožínek v Pardubicích se líbil.
21.09.2015Tisková zpráva k SAPS
Informace pro žadatele záloh SAPS 2015
10.09.2015Krajské dožínky v Pardubicích
Tradice, zvyky, ale i moderní zemědělství. Hudba, jídlo, pití, zábava pro děti i dospělé. Tešíme se na Vás!
10.09.2015Aktuální požadavky AK ČR k mléku
Řešení mléčné krize? Možné návrhy ve formě požadavků vydala AK ČR.
07.09.2015Exkluzivní rozhovor s prezidentem AK ČR
Prezident AK ČR Miroslav Toman odpověděl exkluzivně na otázky pracovní i osobní RAK PA.
07.09.2015Seminář - investice do zemědělství
Seminář je plně obsazen. Děkujeme za Váš zájem.
07.09.2015Polní den - kukuřice-změna místa!
Pozor - mměna místa!!Přehlídka hybridů kukuřic s ukázkou zemědělské techniky již tuto středu. Těšíme se na Vaši návštěvu.
03.09.2015Požadavky AK ČR na Mariána Jurečku
Závěry z představenstva AK ČR - požadavky na ministra zemědělství.
01.09.2015Seminář - investice do zemědělství
Program rozvoje venkova a jeho novinky. Prioritně o investicích do zemědělství Vám poví ing. Tabery z MZe.
31.08.2015Zaorání podsevů a ponechání víceletých pícnin
Vzhledem k častým dotazům na tuto problematiku, odpovídá ing. B. Lapáček.
20.08.2015Ohlášení vyšší moci - welfare
Na jednání s právním oddělením Centrálního pracoviště SZIF byly dohodnuty následující body, které usnadní posuzování podaných Ohlášení VMO.
10.08.2015Sucho a dotace, mimořádná pastva zvířat
Sucho jako zásah vyšší mocí. Na stránkách SZIF najdete potřebné formuláře pro jeho nahlášení.
29.07.2015Sucho
Extrémní sucho letos trápí celou ČR.
17.07.2015Nízké výkupní ceny mléka
Viceprezident AK ČR a předseda RAK PA reaguje na současnou situaci výkupní ceny mléka, která stále klesá.
13.07.2015Welfare upozornění
Formulář pro změnu jednotné žádosti je k dispozici.
10.07.2015Jednání RAK PA s hejtmanem Pardubického kraje
RAK PA dne 10. 7. 2015 pořádala valnou hromadu. K jednání se připojil i hejtman Pardubického kraje JUDr. Martin Netolický spolu s dalšími zástupci kraje. Vydali jsme tiskovou zprávu.
20.06.2015Fresh festival 2015 Pardubice
Vše okolo dobrého jídla a pití.
19.06.2015Zemědělský den v Sověticích
Den o zemědělství pro odbornou i neodbornou veřejnost. Předvádění kategorií skotu, ukázka techniky, regionální potraviny, výborné jídlo a mnoho dalšího. Tato akce se nám líbila natolik, že jsme o ní museli i napsat.
14.06.2015Hurá na prázdniny s českou potravinou 2015
Ochutnávka regionální potraviny Pardubického kraje jako záruka opravdu českých potravin. Spousta atrakcí pro děti. Sobotní odpoledne jsme strávili na letišti v Chrudimi.
10.06.2015Naše pole 2015
Proběhla výstava Naše pole v Nabočanech ve dnech 9 - 10. 6. 2015. K vidění byly tradiční, ale i netradiční plodiny. Pozornost budily polní roboti.
10.06.2015Informace z Celního úřadu
Zákon č. 331/2014 Sb. mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (dále jen „novela zákona o spotřebních daních“), k novelizaci zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů. Generální ředitelství cel vydalo upřesňující informaci.
03.06.2015Polní přehlídka řepky 27.5.2015
Přehlídka porostů řepky a trav. Vyhodnocení a doporučení jednotlivých odrůd. Poslechnout jsme si mohli o novinky dotacích Dotační problematikaTrávy a jetele v dotacích.
03.06.2015Hurá na prázdniny s českou potravinou
Akce pro rodiny s dětmi. Ochutnávat se bude Regionální potravina, ale i jiné dobroty. Další program bude pro celou rodinu a nejen o jídle!
28.05.2015179. Žofínské fórum
Čeští zemědělci ostrůvek uprostřed Evropské unie. Všichni co vystoupili uznávají české zemědělce, ví, že je potřebují, ale konkrétní podoby podpor už pokulhávají.
20.04.2015Rozmazlení zemědělci?
Reakce na články v novinách, časopisech o zemědělcích a ne tak pravdivě.
13.04.2015Zemědělské školy
Zemědělské školy, systém školství, zaměstnanost, zájem o zemědělství.
03.04.2015Seminář na téma dotace, PRV, SZP, CC a jiné v Ústí nad Orlicí 8.4.2015
Seminář na téma dotace, PRV, SZP po roce 2015, zásady správné zemědělské praxe.
03.04.2015Seminář na téma dotace, PRV, SZP, CC a jiné v Pardubicích 8.4.2015
Seminář na téma dotace, PRV, SZP po roce 2015, zásady správné zemědělské praxe.
03.04.2015Seminář na téma dotace, PRV, SZP, CC a jiné ve Svitavách 7.4.2015
Seminář na téma dotace, PRV, SZP po roce 2015, zásady správné zemědělské praxe.
03.04.2015Seminář na téma dotace, PRV, SZP, CC a jiné v Chrudimi 7.4.2015
Seminář na téma dotace, PRV, SZP po roce 2015, zásady správné zemědělské praxe.
19.03.2015Hledáme prodejce osiv
Hledáme kandidáty na výše uvedenou pozici.
19.03.2015Naše pole 2015 v Nabočanech
Tradiční zemědělská výstava Naše pole v Nabočanech se blíží. Letos vychází na tyto dny 9. a 10.6.2015.
17.03.2015Viceprezidentem AK ČR se stal ing. Leoš Říha
Viceprezident, AK ČR, Sněm AK ČR 2015
08.03.2015Přednáška o včelách a nejen medu
Chov včel, výroba medu, výroba produktů, propolis, mateří kašička a jiné. O všem bylo v krátkosti řečeno. Bylo to moc příjemné dopoledne díky skvělému panu Evženu Báchorovi, včelaři.
02.03.2015Spolupráce s KONEP
Koalice nevládek Pardubicka a radního Šotoly se setkala s RAK PA.
25.02.2015Den zemědělců, potravinářů a venkova 2013
Zemědělci míří do města. Na chrudimském náměstí byla k vidění živá hospodářská zvířata, mechanizace nebo historické předměty. Byla zde ukázka stloukání másla, prodej potravin a nechyběla ani muzika.
25.02.2015Dožínky - Den zemědělců, potravinářů a venkova 2014
Třetí ročník Dne zemědělců, potravinářů a venkova byl historicky poprvé spojen s Dožínkami v Pardubicích. Druhé poprvé měla těžká technika na Perštýnském náměstí. Celou akci doprovázela příjemná muzika. Bylo možné zakoupit Regionální potravinu Pardubického kraje, přečíst si informace o jednotlivých okresních agrárních komorách, nebo fandit favoritům, kteří se účastnili v soutěži Králičí hop!
25.02.2015Návštěva ministra zemědělství v Pardubickém kraji 2014
V září 2014 navštívil ministr zemědělství Marián Jurečka Pardubický kraj. RAK PA byla při tom.
25.02.2015Společensko marketingové forum v Sezemicích 2014
Společensko marketingová fora jsou tradiční akce pořádané společně s Královehradeckým kraje. Loňské forum bylo pořádano na pardubicku, v Sezemicích. Akce je určena zemědělcům a všem, kdo s nimi spolupracují.
24.02.2015Léčebné účinky včelích produktů
Včelař tělem i duší Evžen Báchor bude vyprávět o zajímavostech produktů od včel. Přednáška je pro veřejnost a je zdarma. Občerstvení bude zajištěno.
10.02.2015Pozvánka na seminář pro členy AK ČR dne 24.2.2015
Témata semináře budou Společná zemědělská politika,Plán rozvoje venkova, přímé platby, inovace v potravinářství aj.
09.02.2015Oběd s prezidentem Milošem Zemanem
Zemědělci a prezident Miloš Zeman. Poobědvali spolu a nad očekávání dostali poměrně velký prostor k diskuzi o problematice zemědělství za jednotlivé komodity, ale i mediální podání zemědělců naší společnosti, problematice zemědělského školství, dotacím a komunikací s MZe.
Webing.cz - webhosting, webdesign Infotip.cz - informaèní a vyhledávací server
Copyright © 2014 - 2020 RAK PA